දිනේෂ් ෂාෆ්ටර් සමාදානයෙන් සැතපෙන්න

indi.ca
4 min readMar 17
ඩින් මාමා ගැන ආදරණීය මතකයක්. දවසක් මුහුදු වෙරළේදී රළ පහර වැදී මගේ දුව අඩන කොට මම කීවේ ඔහොම තමයි මුහුදේ හැටි කියලා. ඩින් මාමා ඔක්කොම නවත්තලා ඇයව බදාගෙන මුහුදට දොස් පැවරුවා. පින්තූරයේ ඉන්නේ ඔහු මගේ පුතා සමග.

මිනිසෙකුගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් නොව ඔහුගේ මරණය වෙනුවෙන් සටන් කිරීමට සිදුවීම අරුම පුදුම මෙන්ම භයානක තත්වයකි. මගේ බිරිඳගේ ආදරණීය මාමා, මගේ ආදරණීය මාමා, දිනේෂ් ෂාෆ්ටර් දෙසැම්බර් 15 වැනිදා කිසිවෙකු විසින් ඝාතනය කළා. මාස තුනක් ගියත් තවමත් අපට උත්තරයක් නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔහු විසින් සියදිවි නසා ගත් බවට ඔප්පු කිරීමේ සංවිධානාත්මක උත්සාහයක් තිබෙන බව පේනවා. එය පවුලට දැඩි කම්පනයකට අමතරව යුක්තිය පසිදිලීම ඔවුන්ගේ විශ්වාසය කඩ කිරීමට හේතු වෙලා තියෙනවා.

indi.ca

Indrajit Samarajiva is a writer from Sri Lanka. Follow me at www.indi.ca, or just email me at indi@indi.ca.